Kształtowanie życia - los a cykle życia

LOS A CYKLE ŻYCIA ALBO DROGA DO POZNANIA SIEBIE, ISBN 83-902077 - 01, Wydawnictwo : Stowarzyszenie A.M.O.R.C. w Polsce

Pierwsze wydanie książki „Kształtowanie życia. Los a cykle życia, albo Droga do poznania siebie” ukazało się w październiku 1929 roku. Książka odniosła wielki sukces, ponieważ czytelnik docenił nie tylko możliwość natychmiastowego praktycznego wykorzystania rozwiniętych w niej tematów, lecz również ponieważ wyłożony w niej system był rewolucyjny dla tej epoki. Można nawet stwierdzić, iż do dzisiejszego dnia nie istnieje w tym zakresie równie jasna, praktyczna i skuteczna teoria jak ta, zaproponowana przez Harveya Spencera Lewisa, ówczesnego Imperatora Zakonu Różo-Krzyża A.M.O.R.C.

Autor mówi w tym dziełku o wpływie różnych cykli przyrody na ludzkie życie. Główny cykl odpowiada rokowi słonecznemu, czyli około 365 dniom, zaś cykl mniejszy, czyli dnia słonecznego - 24 godzinom. Poza nimi, nasza egzystencja jest poddana innym cyklom, różnej długości i znaczenia, zależnie od ich natury. Odnosi się to do chorób, rozwoju ludzkiego embrionu, odnowy komórek ciała, itd. W ten sposób, życiem każdego osobnika, czy jest on tego świadomy czy nie, zawiadują określone cykle, które analizuje kolejno H. Spencer Lewis: roczny cykl ludzkiego życia, cykl biznesu, cykl zdrowia, cykl choroby, cykl duszy...

KSZTAŁTOWANIE ŻYCIA
LOS A CYKLE ŻYCIA
ALBO DROGA DO POZNANIA SIEBIE

Harvey Spencer Lewis

ISBN 83-902077 - 01

Wydawnictwo : Stowarzyszenie A.M.O.R.C. w Polsce,
30-063 Kraków Al. 3-go Maja 5 / 35

cena: 21,00 zł

(w zamówieniu należy podać kontakt telefoniczny i dokładny adres)


Add comment

Required fields are marked with *. Every comment is subject to approval.

Author*

Website

Comment*