Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

W 1614 roku różokrzyżowcy porzucili anonimowość, publikując dzieło zatytułowane Fama Fraternitatis. Cztery wieki później, my - przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża - wzywamy mężczyzn i kobiety dobrej woli, by dołączyli do nas i podjęli działania zmierzające do pogodzenia ludzkości z nią samą, z naturą i z Najwyższą Istotą. Dlatego umieszczamy niniejsze Appellatio pod auspicjami duchowości, humanizmu i ekologii.

Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis


Salutem Punctis Trianguli!

W tym pierwszym roku trzeciego tysiąclecia, na oczach Boga wszystkich ludzi i wszelkiego życia, my, przedstawiciele Najwyższej Rady Bractwa różokrzyżowego uznaliśmy, że nadeszła pora, by zapalić czwartą Pochodnię R+C i wyjawić naszą opinię o aktualnej sytuacji Ludzkości, a także przedstawić zagrożenia, jakie na nią czyhają, lecz również nadzieje, jakie w niej pokładamy.

Niech tak się stanie!

 

Ad Rosam per Crucem
Ad Crucem per Rosam

Appellatio

Fraternitatis Rosae Crucis

 

MANIFESTO

Drogi czytelniku,

Cztery wieki temu, w 1614 roku, tajemne bractwo niemal równocześnie ujawniło swoje istnienie w Niemczech, we Francji i w Anglii, dzięki opublikowaniu manifestu zatytułowanego Fama Fraternitatis Rosae Crucis. W owym czasie tekst ten wywołał liczne reakcje, szczególnie wśród myślicieli, filozofów i przywódców panujących religii, zwłaszcza członków Kościoła katolickiego. Ogólnie rzecz biorąc, manifest ten wzywał ich do powszechnej reformy, zarówno w dziedzinie religijnej, jak i politycznej, filozoficznej, naukowej, gospodarczej itd. Zdaniem historyków, w tym okresie sytuacja w wielu krajach Europy była tak trudna, iż otwarcie mówiono o „europejskim kryzysie”.

Przypomnijmy, że po Famie Fraternitatis pojawiły się dwa następne manifesty: Confessio Fraternitatis i Alchemiczne gody Christiana Rosenkreutza, wydane odpowiednio w 1615 roku i w 1616 roku. Autorzy tych trzech manifestów powoływali się na Bractwo Różo-Krzyża i należeli do kręgu mistyków znanego pod nazwą „Kręgu z Tybingi”. Wszyscy oni pasjonowali się hermetyzmem, alchemią i kabałą. Kilka lat później, w 1623 roku, Bractwo to kolejny raz przypomniało o swym istnieniu, rozwieszając na ulicach Paryża afisz zawierający enigmatyczne przesłanie: My, przedstawiciele głównego Kolegium Różo-Krzyża, przebywamy widzialnie i niewidzialnie w tym mieście, z łaski Najwyższego...

Celem niniejszego Appellatio nie jest przedstawienie historii Różo-Krzyża ani jego nauk. Za jego pośrednictwem pragniemy raczej uczcić czterechsetną rocznicę wydania Famy Fraternitatis, manifestu założycielskiego Zakonu Różo-Krzyża na płaszczyźnie historycznej. R+C 4 Precyzujemy, że chodzi o płaszczyznę „historyczną”, ponieważ na płaszczyźnie tradycjonalistycznej Zakon sięga korzeniami do Szkół Misteriów w starożytnym Egipcie, istniejących w okresie panowania XVIII dynastii. Jak głosił w jednym ze swych dzieł Michael Maier, słynny różokrzyżowiec żyjący w XVII wieku: Nasze korzenie są egipskie, bramińskie, wywodzą się z misteriów w Eleusis i Samotrace, pochodzą od Magów z Persji, pitagorejczyków i Arabów.

Wierni naszej Tradycji, opublikowaliśmy w 2001 roku manifest zatytułowany Positio Fraternitatis Rosae Crucis, w którym przedstawiliśmy naszą opinię o stanie ludzkości rozpatrując główne dziedziny jej funkcjonowania: gospodarkę, politykę, technologię, naukę, religię, moralność, sztukę itd., nie zapominając o sytuacji na płaszczyźnie ekologicznej. Manifest ten, umieszczany przez niektórych historyków w jednej linii z trzema poprzednimi, przeczytały miliony ludzi na całym świecie i dla wielu z nich stał się on zachętą do refleksji i medytacji. W niektórych krajach zalecano jego lekturę studentom; w innych udostępniono go szerszej rzeszy czytelników w bibliotekach miejskich i publicznych; nie wspominając o tych wszystkich osobach, które zamieściły go w Internecie.

Cztery wieki po Famie, trzynaście lat po Positio uznaliśmy, że warto ponownie nagłośnić nasze działania na rzecz ludzkości. Bowiem, chociaż czas płynie, jednak przyszłość rysująca się z dekady na dekadę, z roku na rok, nadal budzi naszą troskę. Wydaje się, że „kryzys”, jak ogólnie się mówi, na dobre zadomowił się w wielu krajach. Oczywiście, nie jesteśmy pesymistami ani, tym bardziej, nie chcemy roztaczać apokaliptycznych wizji przyszłości. W Przepowiedniach Różo-Krzyża, wydanych w grudniu 2011 roku, możemy przeczytać na ten temat: Jesteśmy optymistami, co do przyszłości... Wbrew pozorom, burzliwy okres, który przechodzimy, stanowi „konieczne przejście”, które powinno pozwolić ludzkości wyjść poza siebie i ponownie się dla siebie narodzić.

Podobnie jak Positio, Appellatio nie jest skierowane do jakichkolwiek elit, lecz do wszystkich tych, którzy dowiedziawszy się o jego wydaniu poświęcą swój czas, aby je przeczytać. Niektórzy być może uznają je za zbyt alarmujące, inni za nieco utopijne. Z pewnością nie jest ono ani dogmatyczne ani ideologiczne. Za jego pośrednictwem chcemy po prostu wyrazić idee, które same w sobie nie są ani nowe ani oryginalne, zwłaszcza dla różokrzyżowców, lecz naszym zdaniem bardziej niż kiedykolwiek zasługują na głębszą refleksję. Chcemy przekonać wszystkich do duchowości, humanizmu i ekologii, będących według nas warunkami niezbędnymi, aby ludzkość zregenerowała się na wszystkich płaszczyznach i zaznała szczęścia, do którego dąży.

Najwyższa Rada A.M.O.R.C.


Pobierz Manifesto w formacie PDF z adresu zamieszczonego poniżej:


Add comment

Required fields are marked with *. Every comment is subject to approval.

Author*

Website

Comment*