Zakon A.M.O.R.C.

Jak starać się o wpisanie w poczet członków A.M.O.R.C.?

Na początku jedna uwaga: Korzystanie z danej tutaj możliwości nie jest jedyną drogą, która daje szansę do starania się o wpisanie w poczet członków A.M.O.R.C. Jeśli nie masz dostępu do drukarki (która byłaby tutaj potrzebna do wydrukowania deklaracji członkowskiej), ani w tym momencie, ani w późniejszym czasie, nie musisz korzystać z tych narzędzi. W takim przypadku po prostu napisz pocztą tradycyjną list na adres A.M.O.R.C.-Polska i wyraź w nim swą chęć przystąpienia do Zakonu. Otrzymasz wówczas wszystko co potrzebne.

Będziemy jednak bardzo wdzięczni za wykorzystanie danej tutaj możliwości, ponieważ została ona stworzona dla Was.

Oto kolejność czynności jaką powinieneś obrać będąc (lub nie) zdecydowanym (będąc niepewnym swojej decyzji weź pod uwagę pierwszy punkt):

  • zapoznaj się z treścią broszury "Kształtowanie Życia" w całości, lub przeglądając poszczególne rozdziały.
  • w przypadku podjęcia decyzji o kandydaturze na członka Zakonu A.M.O.R.C., otwórz Deklarację Członkowską - zapoznaj się z nią, i wydrukuj klikając na jednym z przycisków przeglądarki internetowej lub wybierając opcję Drukuj z menu Plik (3 strony). Po wydrukowaniu wypełnij.
  • zgodnie z jej treścią do wydrukowanej i wypełnionej deklaracji powinieneś dołączyć swoje aktualne zdjęcie, oraz dowody wpłaty (lub ich ksero) opłaty wpisowej i pierwszej opłaty członkowskiej. Tu znajdziesz wszelkie informacje po temu niezbędne.
  • po wykonaniu tych czynności włóż wszystko co potrzebne do koperty i wyślij na odpowiedni adres.


Add comment

Required fields are marked with *. Every comment is subject to approval.

Author*

Website

Comment*